Børn og unge og Sandplay  - 

Jeg arbejder ikke selv med børn og unge længere - nedenstående er til oplysning og inspiration - jeg henviser gerne videre.

Børn/unge har en hel umiddelbar tilgang til Sandplay og kan ikke lade være med at blive tiltrukket af sandet og figurerne.  

Sandplay er et værkstedsrum med få regler og en masse muligheder, og når børnene oplever terapeutens nærvær og støtte, åbner de for deres indre verden. De vise både deres smerte og deres ressourcer og en utrolig indsigt.

De små børn går som regel lige i gang og har ikke mange forbehold.

En del større børn har fået meget modstand mod at tale om sig selv. De indvilliger i at prøve Sandplay, fordi de bliver lovet, at de ikke skal snakke og ikke svare på en masse spørgsmål. 
Når de oplever Sandplay reagerer de med lettelse over at få lov til at udtrykke sig legende og kreativt, og selv om det kan vare længe før der kommer ord på, begynder en mere positiv adfærd som regel at vise sig ret hurtigt.

Nogle børn arbejder tavse, andre snakker meget. 
Nogle børn arbejder længe og bruger mange figurer, andre er korte og mere præcise i deres udtryk.
Nogle bruger kort tid til at formidle deres budskab, andre kan ikke blive færdige.  

Forældre fortæller, at når børnene har vænnet sig til Sandplay, så kan de blive indadvendte og tavse på vej til terapien, som en forberedelse til at gå i dybden med sig selv.

At udtrykke sig i sandkassen kan føles meget hudløst og nogle børn bliver trætte, nærmest udmattede og "lidt små" bagefter. Så har de brug for forældrenes omsorg og at komme hjem og hygge.
Andre børn kan blive opstemte og reagere med lettelse, energi og glæde.

Der er mange faser i en længere Sandplay-proces og der kan komme perioder med tunghed, sorg og agressive følelser. Derfor er det vigtigt at have løbende kontakt med forældrene omkring barnets og forældrenes egne reaktioner.