Sandplay 

Sandplay er en terapeutisk metode som tager udgangspunkt i, at vi som mennesker har en medfødt evne og trang til at udtrykke os med symboler og billeder.

Gennem denne terapeutiske metode er det muligt at komme i kontakt med dele af psyken som ikke har sprog, og derigennem er det muligt at give liv og heling til ikke-bevidstgjorte tanker, følelser og erfaringer.
I sandkassen er der rig mulighed for at forstå med hænderne. 
Det betyder, at vi kobler hoved og krop sammen i et fælles udtryk - og "Think-feel-funktionen" aktiveres.
Klienter udtrykker:"her kan jeg se hvad det egentlig er jeg føler".

Forskning viser, at kreativ aktivitet har stor værdi for udvikling af begge hjernehalvdele og for hjernens evne til at samarbejde. Når det kreative, symbolske udtryk kombineres med terapeutens empatiske kontakt, sker der en udvikling af personens ressourcer og en heling af psyken.

Sandplay bygger på C.G. Jungs teori om at mennesket indeholder en grundlæggende, reparerende kraft. Som et fysisk sår, der med det samme begynder en helingproces når såret plejes, er psyken også selvhelende, når den tilbydes de rette terapeutiske vilkår.

Hvorfor virker Sandplay ?
Fordi symbolfigurer, sand og vand skaber kontakt til menneskets naturlige, ubevidste kreativitet. 
Fordi sandbilledet kan rumme alle udtryk, alle slags følelser - ondt og godt, grimt og smukt, rædsel og fryd, billeder som måske aldrig før er vist, og fornemmelser der måske ikke har ord.  
Fordi terapeuten tilbyder et dynamisk reflektionsrum og er trænet til at rumme de indre billeder.  
Fordi man bliver set og hørt og accepteret med sit personlige udtryk.  
Fordi blokeret energi kommer i flow og ressourcerne vågner. 
Fordi det æstetiske udtryk heler og styrker selv-værdi-følelsen.

Hvordan gør man ? 
Sandplay foregår i et rum med to små sandkasser i passende højde og reoler fyldt med små symbolfigurer.

Det kræver ingen særlige færdigheder at arbejde med Sandplay.
Selv om man ikke føler sig kreativ og god til billeder, kan man være overraskende god til symbolske udtryk.

Figurerne repræsenterer ”hele verden” - planter, bygninger, hverdagsting, inventar, dyr, transportmidler, mennesker, fabeldyr, 
eventyrlige væsener, religiøse symboler og fantasifigurer

Sandplay foregår ved at bearbejde sandet og placere figurer, og der er lige så mange måder at lave billeder på som der er mennesker. Nogle bruger få figurer, andre bruger rigtig mange og andre igen arbejder kun med sandet. Nogle snakker meget, andre er tavse.

Terapeuten er det støttende vidne under hele processen og tager til slut et foto af sandbilledet, som gemmes og danner grundlag for  de opfølgende samtaler. Billederne kan bidrage til at dokumentere den teraputiske proces.

Hvem kan bruge Sandplay?  
Sandplay er velegnet til mennesker i alle aldre, fra ca. 3 år 

  • som vil udvikle sig personligt
  • som vil bearbejde konflikter og traumatiske erfaringer
  • som er plaget af fysiske symptomer
  • som vil i kontakt med deres kreativitet og ressourcer

Sandplay er velegnet til voksne som f.eks. er præget af et styrende intellekt og som savner kontakt til deres følelsesliv.

Sandplay er givende for parforhold som vil løse konflikter, som ønsker større forståelse for hinanden, og som er interesseret i de ubevidste mekanismer som er styrende i samspillet.

Sandplay er velegnet til børn og unge som er :

  • urolige, aggressive, stressede og overfyldte
  • lukkede, angste og depressive
  • tidligt svigtede, tidligt traumatiserede

og som har :

  • sove-og spiseforstyrrelser, psykosomatiske reaktioner,
  • indlæringsvanskeligheder og sociale vanskeligheder

Sandplay og Post Adoption Services
Sandplay er særlig velegnet til adoptionsrelaterede vanskeligheder fordi terapiformen giver mulighed for at udtrykke tidlige tabsoplevelser og andre følelsesmæssige erfaringer, som ikke kan udtrykkes med ord. 
Læs mere under Adoption - P.A.S. i menuen

Historisk rids 
Sandplay som helbredende metode blev først genkendt af HG Wells, som så sine børn lege på gulvet med figurer som symboliserede familiemedlemmernes konflikter.
Senere brugte Margaret Lowenfeld figurer på gulvet til arbejdet med krigstraumatiserede børn og hun kaldte sin metode "Florgames".
Derefter kom Dora Kalff med den analytiske, symbolske overbygning og udviklede den form for Sandplay vi arbejder med i dag.

Men længe før Sandplay blev en terapeutisk metode, havde urmennesket kendt til sandets, vandets og symbolernes magiske kræfter - særlig Navahoindianerne har brugt sandbilleder som helbredelse.

Uddannelse til Sandplayterapeut ? 
Læs mere under Dansk Sandplay Institut i menuen