Psykoterapi med børn og unge

Børn udtrykker sig gennem deres adfærd og med forskellige symptomer viser de, at de har brug for hjælp. Det er nu anerkendt, at selv en helt lille baby, kan være psykisk overbelastet.

Et følelsemæssigt overbelastet barn er ikke altid i stand til at fortælle om det, da psykisk smerte og traumatiske oplevelser ofte ligger i barnets ubevidste og derfor ikke har noget sprog.

Erfaringen viser, at det som hjælper barnet er, at de voksne anerkender barnets følelser. Terapeuten kan i en periode tilbyde et trygt rum, hvor forældre og barn på forskellig måde kan fortælle om sig selv.

Terapeutens funktion er at være nærværende til stede med barnet og forsøge at "oversætte" barnets smerte, så det bliver forståeligt for forældre og andre voksne i barnets omgivelser.

Psykoterapi aflaster og udvikler barnet, men kan aldrig stå alene. Der vil altid være brug for, at barnets budskaber så vidt muligt bliver omsat til konkrete handlinger i hverdagen. Det sker gennem samarbejde med forældre, institution, skole o.a.

En lige så vigtig del af terapien er, at forældrene arbejder med at skabe de forandringer som skal til i familien. Forældrene kan, af mange grunde, have svært ved at forstå barnets reaktioner. De voksne kan have brug for selv at blive aflastet og forstået, og finde overskud til at opleve barnet med friskere øjne.

Barnets symptomer kan være meget forskellige lige fra uro, aggressiv og tyrannisk adfærd og til passivitet, angst og modløshed. Også fysiske smerter, problemer med spisning, søvn og sociale vanskeligheder, kan have rod i følelsesmæssig smerte.

( se også under Sandplayterapi )