Om min praksis

Psykoterapeutisk Praksis i Højbjerg er en privat klinik og åbnede i 1994.

Det overordnede mål for mit terapeutiske arbejde er, at hjælpe den enkelte til at udvikler sine egne kompetencer, så han/hun kan komme overens med sit liv og føle sig tilfreds og levende.

Mit faglige udgangspunkt er den psykodynamiske samtale, hvor det direkte kontakt er det bærende i terapien. Jeg kombinerer eksistentiel terapi, oplevelsesorienteret terapi, krop/gestaltanalyse og analytisk psykologi.

Sammen med samtalen bruger jeg også Sandplay. 
Sandplay er en kreativ terapeutisk metode, som bygger på menneskets oprindelige evne til at udtrykke sig symbolsk. Arbejdet med symbolfigurer giver mulighed for at komme i kontakt med nogle af de områder i psyken, som ikke har sprog eller bevidsthed. Ad den vej er det muligt at nå ind til tidlige sår og udvikle gemte ressourcer.

Jeg arbejder nu udelukkende med voksne, efter mange år hvor særligt adoptivbørn og forældre har været en stor del af mit arbejdsfelt.

Jeg stiller ikke diagnoser og jeg har til enhver tid tavshedspligt.

Hvad er en psykoterapeut? 
En psykoterapeut er en person, der bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Når psykoterapeuten er Medlem af Psykoterapeut Foreningen (eller MPF) garanterer foreningen, at psykoterapeuten, oven i sin grunduddannelse, har en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse - min. 4½ år - omfattende egen terapi, supervision og teori.

(se mere www.psykoterapeutforeningen.dk)