Sandplay og adoption

Jeg arbejder nu udelukkende med voksne i Sandplay

Sandplay er særlig velegnet til adoptionsrelaterede vanskeligheder fordi terapiformen giver mulighed for at udtrykke tidlige tabsoplevelser og andre følelsesmæssige erfaringer, som ikke kan udtrykkes med ord. 
Sandplay er velegnet for alle aldre.

Sandplay og den kontinuerlige terapeutiske proces, giver en tryg ramme om de dybe følelser, som følger med en adoption. 
De symbolske billeder kan rumme alle slags udtryk, som derved kan blive set, erkendt og anerkendt, og der kan blive plads til vækst og udvikling.

Temaer for adopterede som arbejder i Sandplay er ofte

  • sorg over tab af biologiske forældre, søskende og plejefamilie
  • afskedsprocesser, vrede, stress og magtesløshed
  • identitetskonflikter 
  • styrkelse af selvværdsfølelse og gemte ressourcer
  • opbygning og centrering i personligheden

Temaer for adoptivforældre er ofte

  • bearbejdning af overvældende, ophobede følelser
  • sorg, smerte og vrede over tab af det biologiske barn eller aborter
  • magtesløshed, håbløshed og skuffelser over fertilitetsbehandling
  • styrkelse af forældrerollen, ressourcerne og relationerne i familien

Symbolske billeder hjælper psyken til at sammenkoble de indre og ydre verdener, den gamle og nye verden, det følelsesmæssige og det konkrete - og hjælper med at omorganiserer de tidlige erfaringer.

Læs også under Sandplay i menuen