Adopterede børn og unge

Jeg arbejder ikke længere med børn og unge - nedenstående er til oplysning - og jeg henviser gerne videre.

 

Adoptivbørn og unge adopterede har en ganske særlig problematik at forholde sig til og det kan i perioder af deres liv give anledning til uro og overbelastning.

Barnet eller den unge vil udtrykke deres følelsesmæssige belastning meget forskelligt og kan have en adfærd, som er en pine for både dem selv og omgivelserne. Ofte kommer overbelastningen til udtryk som destruktivitet overfor netop de mennesker, som har størst betydning i barnets eller den unges liv.

Symptomerne kan være:
- lavt selvværd - ukoncentration - uro - aggressivitet - modløshed – separationsagst – selvdestruktiv adfærd - selvhad - passivitet - m.m.

Erfaringen fra mit arbejde viser, at de gennemgående grundtemaer som barnet eller den unge bærer, er sorgen over de tidligt tabte relationer og behovet for at integrere de to verdener, som de to sæt forældre repræsenterer.

Selv om de tidlige, traumatiske oplevelser ikke har sprog, er det afgørende for det overbelastede barn eller den unge, at få udtrykt sig og blive set og hørt og taget alvorligt. (se Sandplayterapi)

Børn og unge ønske ofte at skåne deres forældre og kan derfor have brug for en anden voksen som kan tåle at høre det sværeste og det værste.

Andre børn og unge går så meget til angreb på forældrene at det bliver svært at få et konstruktivt familieliv.

Min erfaring er, at det er en stor lettelse for barnet / den unge ikke at skulle tale og fortælle, men at kunne lave symbolske billeder og starte bearbejdningen gennem billedsproget.

Ofte vil der komme en umiddelbar lettelse og forandring i symptomerne efter få gange i terapi  – og når barnet /den unge fortsætter processen, vil der ske en fordybelse som også bringer perioder med sorg og smerte til overfladen, samtidig med lettelsen over ikke at bære de svære følelser alene.

Jeg vil ønske, at forældre vil prioritere at lade børnene arbejde  i Sandplay over lang tid og dermed give plads til den fordybelse, som giver barnet mulighed for at komme igennem sin sorg.

(se også i menuen under Børn i terapiSandplayterapi)