Nye adoptanter -

Kommende og/eller nybagte adoptivforældre er velkomne med spørgsmål og uafklarede tanker.
Erfaringen viser, at de forskellige bekymringer som forældre går med i tavshed, tapper din/jeres energi og forstyrrer den følelsesmæssige kontakt i relationen både til barnet og til hinanden.
Det har vist sig at være en fordel for nye adoptivforældre at have haft kontakt til en "hjælper", da det så var nemmere at tage kontakt igen.

Helt nye adoptivforældre opfordres til at tage kontakt, når der opstår situationer som gør dig/jer bekymrede eller er svære at tackle. Mange ting kan tages i opløbet, så de ikke når at udvikle sig negativt i de første afgørende måneder.

Erfaringen viser at:

  • adoptionen ikke altid dulmer, men kan forstærke smerten i parforholdet
  • vejen frem til adoptionen ofte er meget krævende og slider på samlivet
  • processen har ofte indebåret, f.eks. aborter, sorgen over tabet af biologiske børn, udmarvende fertilitetsbehandlinger, kropslig fremmedgjorthed og samlivsproblemer.

Midt i glæden og begejstringen over det nye forældreskab, kan du/I have mange spørgsmål som er vigtige at tage seriøst. Spørgsmål som kan være afgørende i forhold til at kunne være helt til stede med det nye adoptivbarn. Adoptivbarnet kan ikke undgå at blive en del af parforholdets vanskeligheder og kan føle sig skyldig. Disse mekanismer foregår naturligvis i det ubevidste og kan resultere i forskellige symptomer hos såvel børn som voksne.