Adoption   - 

Jeg arbejder nu med voksne adopterede  (over 18 år)  -   og ikke længere med børn og forældre. 
 

Adopterede voksne har som regel brug for et længerevarende individuelt forløb, hvor en tryg, regelmæssig kontakt er basis for bearbejdningen af svære følelser, tidlige traumer, selvværds- og identitetskonflikter.
(se i menuen under Individuel terapi - Sandplayterapi )

I Psykoterapeutisk Praksis har jeg mange års erfaring med adoptionsrelaterede vanskeligheder -
fra rådgivning af adoptivforældre - til længerevarende behandlingsforløb med adoptivfamilier, børn, unge og voksne adopterede.